Ειδικές Θεραπείες

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία  είναι η επιστήμη που ασχολείται με τον  Λόγο, την Ομιλία , την Επικοινωνία και τις διαταραχές αυτών. Έχει στόχο την πρόληψη, τη διάγνωση και την παρέμβαση των παραπάνω διαταραχών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Οι  διαταραχές αυτές μπορεί να είναι νευρολογικές, εξελικτικές ή αναπτυξιακές.

Ο λογοθεραπευτής πάντα σε συνεργασία και με άλλες ειδικότητες, όπως ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς σχεδιάζει εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης και έχει ως στόχο την βελτίωση και αποκάσταση των διαταραχών αυτών έτσι ώστε να βελτιωθεί στο μέγιστο η ποιότητα ζωής του ατόμου.

Οι λογοθεραπευτές του κέντρου μας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρέμβασης, αξιολογούν και ενισχύουν τις δεξιότητες του λόγου, αποτρέποντας παράλληλα επιδείνωση των δυσλειτουργιών που εντοπίζονται, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αρκετά μεγάλο σύνολο διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει ή να μάθει. Εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, με την κατάλληλη υποστήριξη και παρέμβαση, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες πιθανότατα θα έχουν επιτυχία στο σχολείο, στη δουλειά, στις σχέσεις και στην κοινωνία μετέπειτα.

Εργοθεραπεία

Απευθυνόμαστε σε παιδιά και εφήβους με Ψυχοκινητικές δυσκολίες, Αναπτυξιακή διαταραχή, δυσκολίες στην Αισθητηριακή επεξεργασία, Διάσπαση προσοχής και Υπερκινητικότητα.

Με την Εργοθεραπεία μπορούν να βελτιωθούν:

  • Οι δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας
  • Οι δεξιότητες κινητικού-οπτικοκινητικού συντονισμού
  • Οι γνωστικές και αντιληπτικές δεξιότητες
  • Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες
  • Οι δεξιότητες της καθημερινότητας (σίτιση, ένδυση, οργάνωση χώρου-χρόνου)

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Eίναι η ειδικά σχεδιασμένη παιδαγωγική διαδικασία η οποία σκοπό έχει να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του και να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα το οδηγήσουν κατά την ενηλικίωση σε ενεργό και αυτόνομη ζωή καθώς και στην ένταξη και ενσωμάτωση του στο κοινωνικό σύνολο. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Δυσκολίες Κοινωνικής Προσαρμογής, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, Μαθησιακές Δυσκολίες και Νοητική Υστέρηση.