Ειδικές Θεραπείες

Λογοθεραπεία

Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της λεκτικής – και κατ’ επέκταση της εξωλεκτικής - επικοινωνίας, την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων. Οι λογοθεραπευτές του κέντρου μας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρέμβασης, αξιολογούν και ενισχύουν τις δεξιότητες του λόγου, αποτρέποντας παράλληλα επιδείνωση των δυσλειτουργιών που εντοπίζονται.

Μαθησιακές Δυσκολίες

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αρκετά μεγάλο σύνολο διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει ή να μάθει. Εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, με την κατάλληλη υποστήριξη και παρέμβαση, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες πιθανότατα θα έχουν επιτυχία στο σχολείο, στη δουλειά, στις σχέσεις και στην κοινωνία μετέπειτα.

Εργοθεραπεία

Eίναι η επιστήμη που βοηθά άτομα όλων των ηλικιών με σωματικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά ή συναισθηματικά  ελλείμματα να επανακτήσουν και να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για λειτουργική ανεξαρτησία, υγεία και ευεξία. Κάνει θεραπευτική χρήση δραστηριοτήτων αυτοφροντίδας, παραγωγικότητας και ψυχαγωγίας για την αύξηση της λειτουργικότητας, την προαγωγή της ανάπτυξης και την πρόληψη της αναπηρίας.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Eίναι η ειδικά σχεδιασμένη παιδαγωγική διαδικασία η οποία σκοπό έχει να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του και να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα το οδηγήσουν κατά την ενηλικίωση σε ενεργό και αυτόνομη ζωή καθώς και στην ένταξη και ενσωμάτωση του στο κοινωνικό σύνολο. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Δυσκολίες Κοινωνικής Προσαρμογής, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, Μαθησιακές Δυσκολίες και Νοητική Υστέρηση.