Θεραπείες παιδιών και εφήβων ατομικές-ομαδικές

Ψυχοθεραπεία

Eξειδικευμένοι παιδοψυχολόγοι πραγματοποιούν θεραπευτικές συνεδρίες με τα παιδιά σε ένα πλαίσιο αγάπης και κατανόησης, με θεραπευτικά μέσα τη μουσική, τη ζωγραφική, το θέατρο, το παιχνίδι και πολλά άλλα, όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις ευαισθησίες τους.

Συμβουλευτική Γονέων

Παρέχεται από ειδικούς Συμβούλους Ψυχολόγους και αποτελεί μία απαραίτητη διαδικασία για γονείς των οποίων τα παιδιά ακολουθούν οποιοδήποτε θεραπευτικό πρόγραμμα, καθώς οι ίδιοι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην αφομοίωση και γενίκευση των δεξιοτήτων της θεραπευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα Συμβουλευτικής Γονέων σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποια δυσκολία στην επικοινωνία ή στη διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών τους καθώς και σε περιπτώσεις κρίσης στην οικογένεια (χωρισμός, θάνατος, κακοποίηση κ.α.).

Παιγνιοθεραπεία

Η παιγνιοθεραπεία είναι μια μορφή συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί το παιχνίδι για να επικοινωνεί και να βοηθά τους ανθρώπους, ειδικά τα παιδιά, να προλαμβάνουν ή να επιλύουν ψυχοκοινωνικές προκλήσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας τα παιδιά βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στην κοινωνική ένταξη, στην ανάπτυξη, στη συναισθηματική διαφοροποίηση και στην επίλυση τραυμάτων.

Μουσικοθεραπεία

Πρόκειται για μια μορφή δημιουργικής ψυχοθεραπείας μέσω της τέχνης και βασική αρχή της είναι η χρήση της μουσικής και των ήχων με σκοπό την προαγωγή της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ευεξίας. Εφαρμόζεται σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, αναπτυξιακή καθυστέρηση, κατάθλιψη και άλλα ψυχικά προβλήματα. Επίσης, εφαρμόζεται και σε ενήλικες καθώς μπορεί να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τη σωματική ένταση, να καταπολεμήσει το άγχος, να τονώσει την αυτοπεποίθηση και να προωθήσει την αυτοέκφραση και τη δημιουργικότητα. Δε χρειάζεται να γνωρίζει κανείς μουσική για να συμμετέχει.

Χοροθεραπεία

Η θεραπεία χορού, ή η θεραπεία μετακίνησης χορού είναι η χρήση της μετακίνησης του σώματος, με σκοπό την συναισθηματική και κοινωνική έκφραση. Είναι μια μορφή εκφραστικής θεραπείας. Είναι βασισμένη στην προϋπόθεση ότι το σώμα και το μυαλό είναι αλληλένδετα και ότι η κατάσταση του σώματος μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη διανοητική και συναισθηματική υγεία. Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει ενήλικες και παιδιά με διάφορες μορφές δυσκολιών.

Θεραπεία μέσω Εικαστικών

Η Εικαστική Θεραπεία ή Θεραπεία μέσω Τέχνης είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας που βασίζεται στη χρήση υλικών και χρωμάτων, μέσω των οποίων ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα και η συναισθηματική έκφραση του ατόμου και επιδιώκεται η επιθυμητή θεραπευτική αλλαγή. Η Εικαστική Θεραπεία είναι χρήσιμη σε ενήλικες και παιδιά που δυσκολεύονται να βρουν τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσουν αυτό που νιώθουν ή σκέφτονται, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να το απεικονίσουν συμβολικά.