Θεραπείες ενηλίκων ατομικές-ομαδικές

Θεραπεία Ζεύγους

Oι θεραπείες ζεύγους είναι συνήθως μικρής διάρκειας και εστιάζουν κυρίως σε ένα ή περισσότερα θέματα που το ζευγάρι θέλει να επιλύσει. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο που τα ζευγάρια επικοινωνούν και στο είδος της αλληλεπίδρασης που υπάρχει μεταξύ των συντρόφων.  Οι καταρτισμένοι θεραπευτές ζεύγους της ART OF LIVING συνεργάζονται με τα ζευγάρια, με κοινό στόχο την επίτευξη μιας βαθύτερης συναισθηματικής σύνδεσης.

Οικογενειακή Θεραπεία

Oι οικογενειακοί θεραπευτές της ART OF LIVING αντιμετωπίζουν την οικογένεια σαν μια κοινωνική ομάδα που τα μέλη της αλληλεπιδρούν δημιουργώντας μια ισχυρή δυναμική. Η συμπεριφορά και η δράση ενός μέλους της, εξαρτάται από τη συμπεριφορά των υπόλοιπων μελών και τα επηρεάζει αντίστοιχα. Έτσι κάθε μέλος είναι βασικό για τη λειτουργία του οικογενειακού συστήματος. Αποκαθιστώντας την εύρυθμη λειτουργία του οικογενειακού συστήματος, αποκαθίστανται και τα επιμέρους προβλήματα των μελών της.

Θεραπευτικές Ομάδες

Οι ομαδικές θεραπείες στην ART OF LIVING καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεματολογίας (που ανανεώνεται συνεχώς), με συντονιστές εξειδικευμένους ψυχολόγους σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (όπου το απαιτεί το θέμα της ομάδας). Η συναισθηματική διατροφή, το στρες, η διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων είναι μερικά μόνο ενδεικτικά θέματα ομάδων.