Δημιουργική απασχόληση

Σχολική Μελέτη

Ολιγομελή τμήματα μαθητών που λειτουργούν καθημερινά από τις 14.00 και μετά, προετοιμάζοντας τα παιδιά για την επόμενη μέρα στο σχολείο με τη βοήθεια καταρτισμένων εκπαιδευτικών. Ειδικά τμήματα λειτουργούν και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Θερινά Προγράμματα Απασχόλησης Παιδιών

Όταν το σχολείο τελειώνει, ξεκινούν τα θερινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης του κέντρου μας. Εδώ τα παιδιά βρίσκουν νέους φίλους, αξιοποιούν τη ζωντάνια και την ενεργητικότητά τους κι αποκτούν νέες δεξιότητες, μέσα από πλήθος εκπαιδευτικών, κινητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με τη βοήθεια εξειδικευμένων παιδαγωγών.